Kigyō no ningenteki sokumen : tōgō to jiko tōsei ni yoru keiei.

Kigyō no ningenteki sokumen : tōgō to jiko tōsei ni yoru keiei.

作者:Douglas McGregor; Tatsuo Takahashi, 出版社:ToÌ"kyoÌ" : SangyoÌ" NoÌ"ritsu Tanki Daigaku, 1970., 出版日期:1990-06-01

商品條碼:9784382040168, ISBN:4382040167
分類標籤:Subjects » Books » Reference » History » Law

 

內容簡介

Kigyō no ningenteki sokumen : tōgō to jiko tōsei ni yoru keiei.
此商品目前尚無文字簡介

相關書籍