Fu shi shi hua (Bai nian Zhongguo shi hua)

Fu shi shi hua (Bai nian Zhongguo shi hua)

作者:Yanjing Sun, 出版社:社會科學文獻出版社, 出版日期:2002-02-01

商品條碼:9787801493439, ISBN:7801493435
分類標籤:Subjects » Books » Reference » Instruction » 日本學

 

內容簡介

Fu shi shi hua (Bai nian Zhongguo shi hua)
本書內容包括:宣揚"皇國史觀"的戰前日本教科書、鼓吹"大東亞戰爭史觀"的戰時日本教科書、從"國定"向"審定"轉換的戰後日本教科書等。
商品簡介由 上海書店 所提供

相關書籍